dr Aleksandra Kamińska

Absolwentka Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2023 obroniła z wyróźnieniem doktorat na Wydziale „Artes Liberales” UW. W pracy doktorskiej Archiving Girlhood: Self-Representation of Girls in Visual Culture and Literature, przygotowanej pod opieką dr hab. Karoliny Krasuskiej i dr. hab. Pawła Frelika, analizowała postać „dziewczyny” jako kategorii tożsamościowej, jej obecność i popularność w kulturze amerykańskiej powstałej po roku 2010. Dr Kamińska jest stypendystką Fulbrighta (2018-2019, Columbia University) i Narodowego Centrum Nauki (Etiuda 2020-2021, Preludium 2022-2025). Dotychczasowe wyniki badań opublikowała m.in. w czasopismach „The Journal of Popular Culture”, „Adeptus” i „Kultura Popularna”.

Od 2017 r. prowadzi zajęcia w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, m.in. „Introduction to Gender and Sexuality Studies” („Wstęp do badań nad gender/seksualnością”), „American Graphic Memoir” („Amerykański komiks autobiograficzny”), „Youth Culture in the United States” („Kultura młodzieżowa w Stanach Zjednoczonych”), „Narrating American Lives”. Prowadziła również gościnne zajęcia na University of North Carolina at Chapel Hill (2021) oraz gościnne wykłady na Illinois State University (2022) i The City University of New York (2022). Uczestniczyła w ponad 20 konferencjach naukowych w Polsce i za granicą (m.in. w corocznych spotkaniach American Studies Association, American Comparative Literature Association, National Women’s Studies Association). Współorganizowała wykład prof. Jacka Halberstama (Columbia University) na UW w ramach „New Gender/Queer Archives Conference” w 2017 r.

Poza pracą naukową od 2015 r. współtworzy inicjatywę Girls* to the Front, w ramach której prowadzi warsztaty, jest redaktorką feministyczno-queerowego zina pod tym samym tytułem oraz organizuje koncerty, performansy i debaty dziewczyn, kobiet i osób queer.