Dydaktyka

Członkinie Pracowni prowadzą liczne zajęcia dla studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.

Studentkom i studentom pierwszego roku studiów licencjackich na amerykanistyce proponujemy coroczny kurs wstępny „Introduction to Gender and Sexuality Studies”, na którym omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z teorią feministyczną i studiami queer, historią amerykańskiego ruchu feministycznego i LGBTQ oraz wybranymi bieżącymi zagadnieniami kultury popularnej i dyskursu publicznego. Zdobytą wiedzę można pogłębiać w kolejnych latach licencjackich i magisterskich studiów amerykanistycznych na prowadzonych indywidualnie przez członkinie Pracowni zajęciach do wyboru. W ostatnich latach były to np. kursy „Happily Ever After: Dismantling the Myth of Romantic Love”, „Unruly Women in American Culture”, New American Intimacies” Cripping America”, Crime/Masculinity in Pop Culture”, Masculinites in American Modernism”, #metoo and #BlackLivesMatter in the Light of Academic Debates over Cultural Recognition”, „Gender and Sexuality in Film and New Media”, „Women of Wonder: Feminist and Queer Science Fiction” oraz „The Unruly Bodies of American Film and Fiction”.

W roku akademickim 2021/2022 zespół czterech członkiń Pracowni poprowadzi kurs dla doktorantek i doktorantów UW – „Keywords for Gender and Sexuality Research” – poświęcony przeglądowi teorii i pojęć stosowanych we współczesnych badaniach o płci i seksualności, a także aplikowaniu ich do własnych badań w humanistyce.

Co roku członkinie Pracowni promują kilkanaście prac dyplomowych z zakresu amerykanistycznych badań nad gender i seksualnością. Nasze dyplomantki zdobywały wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykanistycznych oraz Polskiego Towarzystwa Genderowego za prace magisterskie oraz publikowały oparte o swoje rozprawy artykuły w czasopismach naukowych.