O nas


Historia Pracowni Gender/Sexuality pokazuje, jak ważna w działalności naukowej jest udana praca w zespole. Na wiosnę 2016 r. pracowniczka Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, dr hab. Karolina Krasuska, oraz absolwentki studiów magisterskich w tym ośrodku, a wówczas doktorantki, Anna Kurowicka (UW) i Marta Twardowska (TU Dortmund), spotkały się w kawiarni na Żoliborzu, by porozmawiać, jak wspierać amerykanistki zajmujące się gender studies. Powstał z tego projekt roboczych spotkań na semestr zimowy 2016/2017, który miał służyć do wypracowania formuły, poznania oczekiwań oraz zainteresowań badawczych doktorantek. Do systematycznie organizowanych nieformalnych spotkań dołączały kolejne badaczki współpracujące z OSA UW.
W grudniu 2016 r. nieformalny zespół zamienił się w działającą przy OSA UW Pracownię Gender/Sexuality, kierowaną przez dr hab. Karolinę Krasuską.

 

Bieżące działania zespołu to przede wszystkim regularne spotkania i dyskusje nad najważniejszymi publikacjami z dziedziny studiów nad płcią oraz wzajemne konsultowanie badań. W Pracowni zależy nam na wzajemnym wsparciu w akademii, dzieleniu się doświadczeniami i przemyśleniami oraz wykształceniu horyzontalnych modeli współpracy.

Wiele pomysłów dotyczących sposobów współpracy wywodzi się z doświadczeń dr hab. Krasuskiej ze spotkań naukowczyń w niemieckiej Fundacji Boella i struktur feministycznej grupy badawczej „Płeć jako kategoria wiedzy” na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, a także doświadczeń członkiń Pracowni czerpanych z kolektywnych działań feministycznych i aktywistycznych. Prowadzimy badania feministyczne, więc staramy się prowadzić je w sposób feministyczny.

Publikujemy liczne teksty naukowe w międzynarodowych i polskich czasopismach naukowych i monografiach, nieraz we współpracy międzynarodowej, a także współpracujemy z prestiżowymi czasopismami i wydawnictwami jako recenzentki. Nasze indywidualne projekty badawcze są finansowane m.in. z grantów Narodowego Centrum Nauki, Inicjatywy Doskonałości UW, PFRON-u. Dzięki grantowi służącemu popularyzacji nauki w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości” UW powstał m.in. podcast „Oswoić gender”.

Poza projektami indywidualnymi wspólnie prowadzimy badania, przygotowujemy zajęcia uniwersyteckie, organizujemy wydarzenia naukowe i popularyzujące naukę. Od 2018 r. pracujemy nad polskojęzycznym przekładem Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex autorstwa Judith Butler. Jednym z owoców tych działań jest artykuł Accessing Bodies That Matter: On Queer Activist Practices of Translation, w którym omawiamy podstawy teoretyczne i stawki polityczne naszej pracy oraz uzasadniamy wybrane decyzje translatorskie. Nasze wspólne publikacje dotyczą też współczesnych seriali o Sherlocku Holmesie i seksualności grubych dziewczyn na podstawie serialu My Mad Fat Diary. Wystąpiłyśmy także wspólnie na konferencji „Gender and Sexuality in the Neoliberal University” w 2021 r. oraz na konferencji zorganizowanej przez American Studies Association w 2017 r. Zaś w 2018 r. przygotowałyśmy razem z dr Magdą Szarotą, absolwentką OSA, pierwszy w Polsce numer czasopisma w całości poświęcony studiom o niepełnosprawności –Studia de Cultura”.

Od 2016 r. organizowałyśmy szereg seminariów i spotkań naukowych poświęconych amerykanistycznym metodologiom i praktykom badawczym. Zaprosiłyśmy na gościnne wykłady i seminaria wybitne badaczki i wybitnych badaczy, wśród nich prof. Anne Cvetkovich, prof. Mary Ann Doane, prof. Jacka Halberstama, prof. Susanah Heschel i prof. Andreę Petȍ. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i studentek Uniwersytetu Warszawskiego. Zorganizowałyśmy także międzynarodową konferencję naukową „New Gender Queer Archives” w 2017 r.

Co roku prowadzimy zajęcia dydaktyczne z obszaru gender studies w OSA UW i poza nim. 

Obecnie zespół Pracowni Gender/Sexuality tworzą dr hab. Karolina Krasuska, dr Marta Usiekniewicz, dr Natalia Pamuła, dr Anna Kurowicka, dr Agnieszka Kotwasińska, dr Aleksandra Kamińska oraz dr Ludmiła Janion. Z Pracownią współpracowali m.in. mgr Agnieszka Ziemińska, dr Jędrzej Burszta i mgr Olga Korytowska.

 

Fotografie członkiń Pracowni: Mikołaj Starzyński