Kontakt


Zapraszamy do kontaktu mailowego w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, popularyzacją badań, komentarzami dla mediów, a także formalną i nieformalną współpracą naukową z Pracownią: karolinakrasuska@uw.edu.pl