Pracownia Gender/Sexuality to zespół pracowniczek naukowych i doktorantek związanych z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zajmujemy się kulturowymi badaniami nad płcią i seksualnością w kontekście zarówno amerykańskim, jak i transnarodowym. Łączymy wiele perspektyw współczesnej humanistyki – studia kulturowe, literaturoznawstwo, teorię queer, badania nad rasą i niepełnosprawnością dzięki czemu powstają złożone i nowatorskie analizy dyskursów amerykańskich i europejskich oraz ich wzajemnych powiązań.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych badań naukowych oraz informacjami o naszych publikacjach, prowadzonych przez nas zajęciach uniwersyteckich i organizowanych wydarzeniach.